Парадак разгляду зваротаў грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб

Звароты грамадзян, юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў (далей, калі не пазначана іншае, – звароты), якія паступаюць на адрас Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці, разглядаюцца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 18  лiпеня 2011 года "Пра звароты грамадзян і юрыдычных асоб" (далей – Закон), Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15  кастрычніка 2007 г. № 498 "Пра дадатковыя меры па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб".

У адпаведнасці з Законам, Галоўным статыстычным ўпраўленнем Гомельскай вобласці разглядаюцца звароты грамадзян, юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян, асоб без грамадзянства, прадстаўніцтваў замежных арганізацый, па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці, якія паступаюць у пісьмовай альбо вуснай форме, а таксама ў электронным выглядзе.

Звароты ў Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Гомельскай вобласці могуць быць пададзены заяўнікам у пісьмовай альбо электроннай форме, а таксама выкладзены ў вуснай форме падчас асабістага прыёму.

Папярэдні запіс на асабісты прыём грамадзян, юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў і іх прадстаўнікоў да кіраўніцтва Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці вядзецца па тэлефоне 8 (0232) 53 61 55 (Смальцэр Алена Ціханаўна)


Патрабаванні, якія прад'яўляюцца да зваротаў

Звароты выкладаюцца на беларускай альбо рускай мове.

Звароты разглядаюцца па сутнасці, калі ўтрымліваюць пытанні, вырашэнне якіх адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці і адпавядаюць патрабаванням заканадаўства.

Тэкст звароту павінен паддавацца прачытанню. Рукапісныя звароты павінны быць напісаны выразным, разборлівым почыркам. Не дапускаецца ўжыванне ў зваротах нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў.

У зваротах павінна ўтрымлівацца інфармацыя пра вынікі іх папярэдняга разгляду з дадаткамі (пры наяўнасці), якія могуць пацвердзіць гэтую інфармацыю.

Ананімныя звароты, гэта значыць звароты заяўнікаў, у якіх не пазначаны прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) альбо ініцыялы грамадзяніна ці адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) альбо назва юрыдычнай асобы (поўная альбо скарочаная) альбо яго месца знаходжання альбо названыя дадзеныя не адпавядаюць рэчаіснасці, не падлягаюць разгляду, калі толькі яны не ўтрымліваюць звестак пра злачынства, якое рыхтуецца, здзяйсняецца ці будзе здзейснена.

У пісьмовым звароце грамадзян павінны быць:

•         назва і (альбо) адрас арганізацыі альбо пасада асобы, якой накіроўваецца зварот;

•         прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) альбо ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);

•         выкладанне сутнасці звароту;

•         асабісты подпіс грамадзяніна (грамадзян).

У пісьмовым звароце юрыдычных асоб павінны быць:

•         назва і (альбо) адрас арганізацыі альбо пасада асобы, якой накіроўваецца зварот;

•         поўная назва юрыдычнай асобы і яго месца знаходжання;

•         выкладанне сутнасці звароту;

•         прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты;

•         асабісты подпіс кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты, завераны пячаткай юрыдычнай асобы;

•         да пісьмовых зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, прыкладаюцца дакументы, якія могуць пацвердзіць іх паўнамоцтвы.

Пісьмовыя звароты грамадзян і юрыдычных асоб, якія змяшчаюць пытанні, вырашэнне якіх адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці, могуць быць накіраваны на адрас:

246050, г. Гомель, пр. Леніна, 6.

Электронныя звароты

З 2 студзеня 2023 г. органы дзяржаўнай статыстыкі ажыццяўляюць прыём і апрацоўку электронных зваротаў грамадзян, іх прадстаўнікоў, індывідуальных прадпрымальнікаў, юрыдычных асоб і іх прадстаўнікоў толькі з дапамогай дзяржаўнай адзінай (інтэграванай) рэспубліканскай сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб (обращения.бел) .

Электронны зварот  –зварот заяўніка, пададзены праз сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў.

Электронны зварот выкладаецца на беларускай ці рускай мове.


Электронны зварот грамадзяніна павінен змяшчаць:

  • назву і (або) адрас арганізацыі або пасаду і (або) прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) або ініцыялы асобы, якім накіроўваецца зварот;
  • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);
  • выкладанне сутнасці звароту.

Электронны зварот юрыдычнай асобы павінен змяшчаць:

  • назву і (або) адрас арганізацыі або пасаду і (або) прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) або ініцыялы асобы, якім накіроўваецца зварот;
  • поўнае найменне юрыдычнай асобы і яе месцазнаходжання;
  • выклад сутнасці звароту;
  • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты.

Да электронных зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца дакументы ў электронным выглядзе, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.

Сутнасць электроннага звароту не можа выкладацца праз спасылкі на інтэрнэт-рэсурсы.

Адказы (паведамленні) на электронныя звароты накіроўваюцца праз сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў (обращения.бел), за выключэннем выпадку, калі заяўнік у сваім электронным звароце просіць накіраваць пісьмовы адказ.

Звароты, якія паступілі на адрас электроннай пошты, рэгістрацыі, а таксама разгляду не падлягаюць і адказы па іх не накіроўваюцца.

Тэрміны пры разглядзе зваротаў

Рэгістрацыя зваротаў ажыццяўляецца ў дзень іх паступлення ва ўсталяваным парадку. Звароты, якія паступілі ў непрацоўны дзень (непрацоўны час), рэгіструюцца не пазней чым у першы, наступны за ім працоўны дзень.

Звароты, якія паступілі ў Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь і якія адносяцца да яго кампетэнцыі, разглядаюцца цягам 15 каляндарных дзён з дня, наступнага за днём іх рэгістрацыі. Пры неабходнасці тэрмін разгляду зваротаў можа быць падоўжаны да 1 месяца.

У выпадку, калі для вырашэння выкладзеных у звароце пытанняў неабходна здзяйсненне пэўных дзеянняў (выкананне работ, аказанне паслуг), атрыманне інфармацыі ў тэрміны, якія перавышаюць месячны тэрмін, заяўнікам у тэрмін не пазней 1 месяца з дня, наступнага за днём паступлення зваротаў, накіроўваецца пісьмовае паведамленне пра прычыны перавышэння месячнага тэрміну і тэрміны здзяйснення такіх дзеянняў (выканання работ, аказання паслуг) альбо тэрміны разгляду зваротаў па сутнасці.

Калі пісьмовы зварот адпавядае ўсім патрабаванням, але змешчаныя ў ім пытанні не адносяцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці, цягам 5 працоўных дзён зварот накіроўваецца для разгляду арганізацыі ў адпаведнасці з яе кампетэнцыяй з апавяшчэннем у той жа тэрмін заяўніка альбо ў той жа тэрмін зварот пакідаецца без разгляду па сутнасці з апавяшчэннем пра гэта заяўніка з указаннем прычыны і тлумачэннем, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у звароце.

Пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці

Пісьмовыя звароты пакідаюцца без разгляду па сутнасці, калі:

•         выкладзены не на беларускай альбо рускай мове;

•         не ўтрымліваюць назвы і (альбо) адраса арганізацыі альбо пасады асобы, якой накіроўваецца зварот, прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) альбо ініцыялаў грамадзяніна, адраса яго месца жыхарства (месца знаходжання), сутнасці звароту, асабістага подпісу грамадзяніна (для грамадзян);

•         не ўтрымліваюць назвы і (альбо) адраса арганізацыі альбо пасады асобы, якой накіроўваецца зварот, поўнай назвы юрыдычнай асобы, яго месца знаходжання, прозвішча і ўласнага імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты, сутнасці звароту, асабістага подпісу кіраўніка альбо асобы, упаўнаважанай ва ўсталяваным парадку падпісваць звароты, заверанага пячаткай юрыдычнай асобы (для юрыдычных асоб);

•         утрымліваюць тэкст, які не паддаецца прачытанню;

•         у зваротах змяшчаюцца нецэнзурныя альбо абразлівыя словы і выразы;

•         да пісьмовых зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, не прыкладаюцца дакументы, якія могуць пацвердзіць іх паўнамоцтвы;

•         звароты падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам пра канстытуцыйнае судаводства, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам пра адміністрацыйныя працэдуры, зваротаў работніка да наймальніка, а таксама іншых зваротаў, у дачыненні да якіх заканадаўчымі актамі ўсталяваны іншы парадак іх падачы і разгляду;

•         звароты ўтрымліваюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці;

•         быў прапушчаны без уважлівай прычыны тэрмін падачы скаргі;

•         заяўнікам быў пададзены паўторны зварот, калі ён ужо быў разгледжаны па сутнасці і ў ім не ўтрымліваюцца новыя абставіны, якія маюць значэнне для разгляду звароту па сутнасці;

•         з заяўнікам прыпынена ліставанне па выкладзеных у звароце пытаннях.

Вусныя звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі:

•         не прад'яўлены дакументы, якія могуць засведчыць асобу заяўнікаў, іх прадстаўнікоў, а таксама дакументы, якія могуць пацвердзіць паўнамоцтвы прадстаўнікоў заяўнікаў;

•         звароты ўтрымліваюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі арганізацыі, у якой праводзіцца асабісты прыём;

•         заяўніку падчас асабістага прыёму ўжо быў дадзены вычарпальны адказ на пытанні, якія яго цікавяць, альбо ліставанне з гэтым заяўнікам па такіх пытаннях было прыпынена;

•         заяўнік падчас асабістага прыёму дапускае ўжыванне нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў;

•         рашэнне пра пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці прымае начальнік Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці альбо яго намеснікі.

Абскарджанне адказаў на звароты

Адказ Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці на зварот альбо рашэнне пра пакіданне звароту без разгляду па сутнасці можа быць абскарджана ў Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь.

 

Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
246050, Гомель, праспект Леніна, 6
Эл. пошта: gomel@belstat.gov.by