Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляе Галоўнае статыстычнае ўпраўленне па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія здзяйсняюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

 

№ пункта па пераліку

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

ЧАСТКА 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1.

Прыняцце рашэння:

1.1.5.

аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.7.

аб здыманні грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.231.

аб накіраванні грамадзян, якія знаходзяцца на ўліку маючых патрэбу у паляпшэнні жыллёвых умоў і маючых права на атрыманне палёгкавых крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылых памяшканняў, для заключэння дамоў куплі-продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове

1.3.

Выдача даведкі:

1.3.1.

аб знаходжанні на уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

ЧАСТКА 2
ПРАЦА  І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1.

Выдача выпісу (копіі) з працоўнай кніжкі

2.2.

Выдача даведкі аб месцы работы, службе і займанай пасадзе

2.3.

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

2.4.

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнага грашовага ўтрымання)

2.5.

Прызначэнне дапаможніка ў сувязі з цяжарнасцю і родамі

2.6.

Прызначэнне дапаможніка ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2.8.

Прызначэнне дапаможніка жанчынам, прынятым на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці

2.9.

Прызначэнне дапаможніка па даглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў

2.91.

Прызначэнне дапаможніка сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

2.12.

Прызначэнне дапаможніка на дзяцей старэйшых за трохгадовы ўзрост з асобных катэгорый сем'яў

2.13.

Прызначэнне дапаможніка па часавай непрацаздольнасці па даглядзе за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

2.14.

Прызначэнне дапаможніка па часавай непрацаздольнасці па даглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, фактычна ажыццяўляльнай дагляд за дзіцём

2.16.

Прызначэнне дапаможніка па часавай непрацаздольнасці па даглядзе за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

2.18.

Выдача даведкі аб памеры дапаможніка на дзяцей і перыядзе яго выплаты

 

2.181.

 Выдача даведкі аб неатрыманні дапаможніка на дзяцей

2.19.

Выдача даведкі аб выхадзе на работу, службу да заканчэння адпачынку па даглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапаможніка

2.20.

Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

2.24.

Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці сёлета пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

2.25.

Выдача даведкі пра знаходжанне ў адпачынку па даглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

2.29.

Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачаны дапаможнік у сувязі з цяжарнасцю і родамі

2.35.

Выплата дапаможніка  на пахаванне

    2.351.  Выплата адначасовага дапаможніка ў выпадку смерці дзяржаўнага грамадзянскага службоўца

2.44.

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

ЧАСТКА 18
АТРЫМАНЫЯ ПРЫБЫТКІ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (МЫТЫ), АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ, ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЯ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАВАННЕ ДАКУМЕНТАЎ, АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

18.7.

Выдача даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці  па падатках, іншых абавязках і абавязаннях перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для рашэння пытання пра выхад з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

    18.13.

Выдача даведкі аб прыбытках, вырахаваных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб


Нататка.


Тэлефоны для даведак:Камісія па жыллёвых пытыннях

  – першы намеснік начальніка Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці
53-26-97, пакой 324Камісія па аздараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню работнікаў

  – першы намеснік начальніка Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці
53-26-97, пакой 324Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапаможнікаў сем'ям,  якія выхоўваюць дзяцей, і дапаможнікаў па часавай непрацаздольнасці

Аніськова Аксана Іванаўна – намеснік начальніка Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці
53-51-29, пакой 403Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы
Збароўская Ірына Валер'еўна – начальнік аддзела
Корж Таццяна Міхайлаўна – намеснік начальніка аддзела
53-64-01, пакой 219

Васюкова Таццяна Мікалаеўна – вядучы спецыяліст
53-17-49, пакой 219 аАддзел фінансаў

Зубарава Вольга Пятроўна - начальнік аддзела
53-56-85, пакой 319

Кузікава Вольга Пятроўна – намеснік начальніка аддзела
53-56-85, пакой 321

ІНФАРМАЦЫЯ
аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца
 Галоўным статыстычным ўпраўленнем Гомельскай вобласці  па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія здзяйсняюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

Найменне администра-
цыйнай
працэдуры

Структур-
нае
падраздзяленне
(камісія), да кампетэнцыі якога ставіцца ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы
і (або)
звесткі,
падаваныя
грамадзянінам
для ажыццяўлення администра-
цыйнай
працэдуры*

Памер
платы,
спаганяемай
пры
ажыццяўленні
адміністрацыйнай
працэдуры

Максімаль-
ны
тэрмін
ажыццяўлення адміністрацыйнай
працэдуры

Тэрмін
дзеяння
даведкі,
іншага
дакумента
(рашэння), выдаваных
(прыманага)
пры
ажыццяўленні адміністрацыйнай
працэдуры

1

2

3

4

5

6

ЧАСТКА 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1. Прыняцце рашэння**: 

1.1.5. аб пастаноўцы на улік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб занясенні змен у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб ўключэнні ў асобныя спісы ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб падзеле (аб'яднанні) чэргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга чальца яго сям'і


Камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца


каб. 324,
тэл.8(0232)53-26-97)

заява


     
пашпарты або іншыя
дакументы, якія сведчаць асобу
ўсіх паўналетніх
грамадзян,
сведчанні аб
нараджэнні непаўналетніх дзяцей,
якія прымаюцца на ўлік
грамадзян, якія маюць патрэбу ў
паляпшэнні жыллёвых
умоў
і (або) якія знаходзіліся
на такім уліку, – пры пастаноўцы на улік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, занясенні змен у склад сям'і (у выпадку павеличэння складу сям'і), з якім грамадзянін складаецца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, уключэнні ў асобныя спіскі уліку рамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў,падзеле (аб'яднанні) чэргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга чальца яго сям'і 


пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, што застаюцца складацца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў пасля памяншэння складу сям'і, - пры занясенні змен у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ўпаляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку памяншэння складу сям'і) дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае ці першачарговае падаванне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права


звесткі пра прыбытак і маёмасць кожнага чальца сям'і - пры прыняцці на ўлік грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў  (аднаўленні на ўліку) грамадзян, што маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх прыбытку і маёмасці
заключэнне медычна-кансультацыйнай камісіі пра наяўнасць у грамадзяніна захворванняў, паказаных у пераліку, вызначаным Міністэрствам аховы здароўя, пры наяўнасці якіх прызнаецца немагчымым яго сумеснае пражыванне з іншымі грамадзянамі ў адным пакоі ці аднапакаёвай кватэры, - пры прыняцці грамадзян на ўлік якія патрабуюць у паляпшэнні жыллёвых умоў па падставе, прадугледжанай падпунктам 1.7 пункта 1 артыкулы 36 Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь


згода паўналетняга чальца сям'і, на якога вырабляецца пераафармленне чаргі

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. пра здыманне грамадзян з уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца


каб. 324,
тэл.8(0232)53-26-97)


заява, падпісаная грамадзянінам і паўналетнімі чальцамі яго сям'і, якія сумесна складаюцца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

пашпарты ці іншыя дакументы,якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.231. аб накіраванні грамадзян, якія складаюцца на ўліку грамадзян, што маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і маюць права на атрыманне льготных крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) ці набыццё жылых памяшканняў, для заключэння дамоў купли-продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове

Камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца


каб. 324,
тэл.8(0232)53-26-97)

заява


дакументы,
якія пацвярджаюць
наяўнасць права
(пазачарговага права)
на атрыманне
палёгкавага крэдыту на будаўніцтва
(рэканструкцыю)

ці набыццё
жылых памяшканняў

бясплатна

10 працоўных дзён пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю – у выпадку падачы заявы да прыёмкі жылой хаты ў эксплуатацыю

15 працоўных дзён з дня падачы заявы – у выпадку падачы заявы пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю

1 месяц

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1. пра стан на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца


каб. 324,
тэл.8(0232)53-26-97)

пашпарт ці іншы
дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

ЧАСТКА 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки

Отдел организационно-кадровой и правовой работы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности

Отдел организационно-кадровой и правовой работы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача справки о периоде работы, службы

Отдел организационно-кадровой и правовой работы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия, ежемесячного денежного содержания)

Отдел финансов

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Назначение пособия по беременности и родам

Отдел финансов

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

листок
нетрудоспособ-
ности справка
о размере
заработной платы –
в случае, если
период, за который определяется
среднедневной
заработок для
назначения пособия,
состоит из периодов
работы у разных
нанимателей

бясплатна

10 дней со дня обращения, а в случае запроса либо представления документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, – 1 месяц

на срок, указанный в листке нетру-доспособности

2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребенка

Комиссия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности

заява
   

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий

личность

справка о рождении
ребенка – в случае,
если ребенок родился в Республике Беларусь

свидетельство о
рождении ребенка –

в случае, если ребенок
родился за пределами Республики Беларусь

свидетельства о
рождении, смерти
детей, в том числе
старше 18 лет
(представляются
на всех детей)

копия решения суда об усыновлении
(удочерении) (далее – усыновление) –
для семей, усыно-
вивших
(удочеривших)
(далее – усыно-
вившие) детей

выписки (копии) из

трудовых книжек
родителей
(усыновителей
(удочерителей)
(далее – усыновители), опекунов) или иные
документы,
подтверждающие их занятость, – в случае необходимости
определения места
назначения пособия

копия решения суда о расторжении брака
либо свидетельство о расторжении
брака или иной
документ,

подтверждающий
категорию неполной
семьи, – для неполных
семей

копия решения

местного
исполнительного и распорядительного
органа об
установлении опеки (попечительства) –
для лиц, назначенных
опекунами
(попечителями)
ребенка

свидетельство о

заключении брака –
в случае, если
заявитель состоит

в браке

бясплатна

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

единовременно

2.8. Назначение пособия женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности

Комиссия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности

заява
   
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

заключение врачебно-консультационной
комиссии

выписки (копии)
из трудовых книжек
заявителя и супруга
заявителя или иные
документы,
подтверждающие их занятость, – в случае необходимости
определения места
назначения пособия

копия решения суда о расторжении брака
либо свидетельство о
расторжении брака
или иной документ, подтверждающий
категорию неполной
семьи, – для неполных
семей

свидетельство о
заключении брака –
в случае, если
заявитель
состоит в браке

бясплатна

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

единовременно

2.9. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

Комиссия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности

заява
   
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

свидетельства о
рождении детей
(при воспитании в
семье двоих и более несовершеннолетних
детей – не менее двух свидетельств о
рождении) (для
иностранных граждан
и лиц без гражданства,
которым предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь, –
при наличии таких свидетельств)

копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей

копия решения местного исполнительного и распорядительного
органа об установ-
лении опеки
(попечительства) –
для лиц, назначенных
опекунами
(попечителями)

ребенка

удостоверение
инвалида
либо заключение
медико-реабилита-
ционной
экспертной
комиссии –
для ребенка-
инвалида в
возрасте до 3 лет

удостоверение
пострадавшего от
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
других радиационных
аварий – для граждан, постоянно
(преимущественно) проживающих на
территории,
подвергшейся
радиоактивному
загрязнению в зоне последующего
отселения или в зоне
с правом на отселение

свидетельство о зак-
лючении брака –
в случае,
если заявитель
состоит
в браке

копия решения
суда о растор-
жении брака либо свидетельство о рас-
торжении брака или
иной документ,
подтвержда-
ющий
категорию неполной
семьи, – для неполных
семей

справка о периоде, за
который выплачено
пособие по
беременности и родам


выписки (копии) из
трудовых книжек
родителей (усыно-
вителей, опекунов)
или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости опреде-
ления места
назначения
пособия

справка о том, что
гражданин является обучающимся

справка о выходе
на работу, службу
до истечения отпуска
по уходу за ребенком
в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия – при
оформлении отпуска
по уходу за ребенком
до достижения им
возраста
3 лет другим членом
семьи или родствен-
ником ребенка

справка о размере
пособия на детей и
периоде его выплаты –
в случае изменения
места выплаты
пособия

бясплатна

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

по день достижения ребенком возраста 3 лет

2.91. Назначение пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет

Комиссия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности

заява
   
паспорт или иной
документ, удостове-
ряющий личность

два свидетельства
о рождении: одно
на ребенка в возрасте
до 3 лет и одно на
ребенка в возрасте
от 3 до 18 лет (для
иностранных граждан
и лиц без гражданства,
которым предоставлен
статус беженца в
Республике Беларусь, -
при наличии таких свидетельств)

справка о том, что
гражданин является обучающимся, -
представляется на
ребенка в возрасте
от 3 до 18 лет,
обучающегося в
учреждении
образования
(в том числе
дошкольного)

копия решения суда
об усыновлении -
для семей, усыно-
вивших детей

копия решения
местного исполни-
тельного и распорядительного
органа об
установлении опеки (попечительства) -
для лиц, назначенных опекунами (попечи-
телями)
ребенка

свидетельство
о заключении брака -
в случае, если
заявитель
состоит в браке

копия решения
суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о расторжении
брака или иной
документ,
подтверждающий
категорию
неполной семьи, -
для неполных семей

справка о периоде,
за который
выплачено
пособие по
беременности
и родам, - для лиц,
которым пособие
по уходу за
ребенком в
возрасте
до 3 лет назна-
чается со дня,
следующего
за днем окончания
периода осво-
бождения от работы (службы), учебы, установленного
листком нетрудо-
способности по беременности и
родам

выписки (копии)
из трудовых
книжек родителей (усыновителей,
опекунов
(попечителей) или
иные документы, подтверждающие их занятость, - в случае необходимости
определения места назначения пособия

справка о размере
пособия на детей
и периоде его
выплаты - в случае изменения места
выплаты пособия
или назначения
пособия по уходу
за ребенком в
возрасте до 3
лет другому
родственнику
или члену семьи
ребенка (детей), находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста
3 лет и не являю-
щимся ребенку
(детям) матерью
(мачехой) или отцом (отчимом)

бясплатна

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц

на срок до даты наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия

2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей

Комиссия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности

заява
     
паспорт или иной
документ, удосто-
веряющий личность

свидетельства о
рождении
несовершенно-
летних детей (представляются
на всех детей) (для иностранных
граждан и лиц без гражданства,
которым предо-
ставлен статус
беженца в
Республике
Беларусь, – при
наличии таких
свидетельств)


копия решения
суда об усынов-
лении – для семей, усыновивших детей

копия решения
местного исполни-
тельного и распорядительного
органа об установ-
лении опеки (попечительства) –
для лиц, назна-
ченных опекунами (попечителями)
ребенка

удостоверение
инвалида либо
заключение медико-реабилитационной экспертной
комиссии об
установлении инвалидности –
для ребенка-
инвалида в
возрасте до 18 лет

удостоверение
инвалида – для
матери (мачехи),
отца (отчима),
усыновителя,
опекуна
(попечителя),
являющихся
инвалидами

справка о
призыве на с
рочную военную
службу – для семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу

справка о направ-
лении на альтер-
нативную службу –
для семей граждан, проходящих
альтернативную
службу

свидетельство о
заключении брака –
в случае, если
заявитель состоит
в браке

копия решения суда о расторжении брака
либо свидетельство о расторжении брака
или иной документ, подтверждающий
категорию непол-
ной семьи, – д
ля неполных семей

копия решения суда
об установлении
отцовства –
для семей военно-
служащих, прохо-
дящих срочную
военную службу,
семей граждан,
проходящих
альтернативную
службу

справка о том, что гражданин является обучающимся (представляется
на всех детей,
на детей
старше 14 лет представляется
на дату опреде-
ления права на
пособие и на начало учебного года)

выписки (копии) из трудовых книжек
родителей (усыно-
вителей, опекунов (попечителей) или
иные документы, подтверждающие их занятость

сведения о получен-
ных доходах за
6 месяцев года, предшествующего
году обращения, –
для трудоспособ-
ного отца (отчима)
в полной семье,
родителя в непол-
ной семье,
усыновителя,
опекуна
(попечителя)

справка о размере
пособия на детей
и периоде его
выплаты – в случае изменения места
выплаты пособия

бясплатна

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

по 30 июня или по 31 декабря календарного года, в котором назначено пособие, либо по день достижения ребенком 16-, 18-летнего возраста

2.13. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет)

Отдел финансов

листок
нетрудоспособ-
ности

бясплатна

10 дней со дня обращения, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, – 1 месяц

на срок, указанный в листке нетрудоспособности

2.14. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком

Отдел финансов

листок
нетрудоспособ-
ности

бясплатна

10 дней со дня обращения, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, – 1 месяц

на срок, указанный в листке нетрудоспособности

2.16. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации

Комиссия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности

листок
нетрудоспособ-
ности

бясплатна

10 дней со дня обращения, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, – 1 месяц

на срок, указанный в листке нетрудоспособности

2.18. Выдача справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты

Отдел финансов

паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность

бясплатна

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.19. Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия

Отдел организационно-кадровой и правовой работы

бясплатна

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.20. Выдача справки об удержании алиментов и их размере

Отдел финансов

паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность

бясплатна

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.24. Выдача справки о необеспе-ченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государст-венного социального страхования в лагерь с кругло-суточным пребыванием

Комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению работников

бясплатна

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

Отдел организационно-кадровой и правовой работы

бясплатна

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.29. Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам

Отдел финансов

паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность

бясплатна

3 дня со дня обращения

бессрочно

2.35. Выплата пособия на погребение

Отдел финансов

заявление      
лица, взявшего
на себя организацию погребения умершего (погибшего)    
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность заявителя

справка о смерти –
в случае, если смерть зарегистрирована в Республике Беларусь

свидетельство о
смерти – в случае,
если смерть зарегистрирована за пределами
Республики
Беларусь


свидетельство
о рождении
(при его наличии) –
в случае смерти
ребенка (детей)

справка о том,
что умерший в
возрасте от 18 до
23 лет на день смерти являлся обучаю-
щимся, – в случае
смерти лица в
возрасте от 18 до
23 лет

бясплатна

1 рабочий день со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

единовременно

2.44. Выдача справки о невыделении путевки на детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление в текущем году

Комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению работников

паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность

бясплатна

5 дней со дня обращения

бессрочно

ЧАСТКА 18
АТРЫМАНЫЯ ПРЫБЫТКІ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (МЫТЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЯ НА ДАКУМЕНТАХ АБО ЛЕГАЛІЗАВАННЕ ДАКУМЕНТАЎ, АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

18.7. Выдача справки о наличии или об отсутствии исполнительных листов и (или) иных требований о взыскании с лица задолженности по налогам, другим долгам и обязательствам перед Республикой Беларусь, ее юридическими и физическими лицами для решения вопроса о выходе из гражданства Республики Беларусь

Отдел финансов

заявление

     
паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность

бясплатна

5 рабочих дней со дня подачи заявления, а при необходимости проведения специальной (в том числе налоговой) проверки, запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

6 месяцев

18.8. Выдача справки об уплате (удержании) подоходного налога с физических лиц в целях избежания двойного налогообложения

Отдел финансов

заявление


     
паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность

бясплатна

5 рабочих дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

бессрочно

18.13. Выдача справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц

Отдел финансов

паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность

бясплатна

в день обращения

бессрочно* Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўсталяваным парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна.

Калі арыгінал дакумента, які пацвярджае занясенне платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, існуе толькі ў выглядзе электроннага дакумента, заяўніком можа быць прадстаўлена на папяровым носьбіце форма вонкавага ўяўлення гэтага дакумента, аформленая ў адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства (дадзенае патрабаванне не распаўсюджваецца на выпадкі занясення платы пасродкам выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы).

У выпадку занясення платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, пасродкам выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы і наяўнасці звестак пра гэта ў заяве зацікаўленага твару пра ажыццяўленне адпаведнай адміністрацыйнай працэдуры з указаннем нумара плацяжу ўяўлення дакумента, які пацвярджае занясенне платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, не патрабуецца.

Факт занясення платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, пасродкам выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы пацвярджаецца наяўнасцю ў аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэме адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы інфармацыі пра занясенне платы.

** Пункты ў сапраўдным пераліку пазначаюцца некалькімі арабскімі лічбамі, падзеленымі кропкамі. Лічбы да кропкі пазначаюць нумар часткі, а пасля кропкі – парадкавы нумар у межах часткі.

                                       Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
246050, Гомель, праспект Леніна, 6
Эл. пошта: gomel@belstat.gov.by