Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляе Галоўнае статыстычнае ўпраўленне па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія здзяйсняюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

 

№ пункта па пераліку

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

ЧАСТКА 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1.

Прыняцце рашэння:

1.1.5.

аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.7.

аб здыманні грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

     1.1.8. пра пастаноўку на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

1.1.231.

аб накіраванні грамадзян, якія знаходзяцца на ўліку маючых патрэбу у паляпшэнні жыллёвых умоў і маючых права на атрыманне палёгкавых крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылых памяшканняў, для заключэння дамоў куплі-продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове

1.3.

Выдача даведкі:

1.3.1.

аб знаходжанні на уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

ЧАСТКА 2
ПРАЦА  І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1.

Выдача выпісу (копіі) з працоўнай кніжкі

2.2.

Выдача даведкі аб месцы работы, службе і займанай пасадзе

2.3.

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

2.4.

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнага грашовага ўтрымання)

2.5.

Прызначэнне дапаможніка ў сувязі з цяжарнасцю і родамі

2.6.

Прызначэнне дапаможніка ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2.8.

Прызначэнне дапаможніка жанчынам, прынятым на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці

2.9.

Прызначэнне дапаможніка па даглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў

2.91.

Прызначэнне дапаможніка сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

2.12.

Прызначэнне дапаможніка на дзяцей старэйшых за трохгадовы ўзрост з асобных катэгорый сем'яў

2.13.

Прызначэнне дапаможніка па часавай непрацаздольнасці па даглядзе за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

2.14.

Прызначэнне дапаможніка па часавай непрацаздольнасці па даглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, фактычна ажыццяўляльнай дагляд за дзіцём

2.16.

Прызначэнне дапаможніка па часавай непрацаздольнасці па даглядзе за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі, медыцынскай абілітацыі

2.18.

Выдача даведкі аб памеры дапаможніка на дзяцей і перыядзе яго выплаты

 

2.181.

 Выдача даведкі аб неатрыманні дапаможніка на дзяцей

2.19.

Выдача даведкі аб выхадзе на работу, службу да заканчэння адпачынку па даглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапаможніка

2.20.

Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

2.24.

Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці сёлета пуцёўкай ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

2.25.

Выдача даведкі пра знаходжанне ў адпачынку па даглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

2.29.

Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачаны дапаможнік у сувязі з цяжарнасцю і родамі

2.35.

Выплата дапаможніка  на пахаванне

    2.351.  Выплата адначасовага дапаможніка ў выпадку смерці дзяржаўнага грамадзянскага службоўца

2.44.

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

ЧАСТКА 18
АТРЫМАНЫЯ ПРЫБЫТКІ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (МЫТЫ), АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ, ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЯ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАВАННЕ ДАКУМЕНТАЎ, АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

18.7.

Выдача даведкі аб наяўнасці (адсутнасці) выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці  па падатках, іншых абавязках і абавязаннях перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для рашэння пытання пра выхад з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

    18.13.

Выдача даведкі аб прыбытках, вырахаваных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб
Тэлефоны для даведак:Камісія па жыллёвых пытыннях

Астапенка Вольга Сяргееўна – намеснік начальніка Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці
53-51-29, пакой 403

Шынгірэй Аляксей Сяргеевіч Сергеевич – галоўны спецыяліст аддзела сельскай, лясной гаспадаркі і навакольнага асяроддзя 53-64-09, пакой 420


Камісія па аздараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню работнікаў

Астапенка Вольга Сяргееўна – намеснік начальніка Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці
53-51-29, пакой 403

Шпак Аксана Віктараўна – намеснік начальніка аддзела статыстыкі прамысловасці, навукі і інавацый 
53-51-99, пакой 307 а


Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапаможнікаў сем'ям,  якія выхоўваюць дзяцей, і дапаможнікаў па часавай непрацаздольнасці

Астапенка Вольга Сяргееўна – намеснік начальніка Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці

Марынчанка Марыя Юр'еўна
53-56-32, пакой 321

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы
Збароўская Ірына Валер'еўна – начальнік аддзела
Корж Таццяна Міхайлаўна – намеснік начальніка аддзела
53-64-01, пакой 219
Васюкова Таццяна Мікалаеўна – вядучы спецыяліст
53-17-49, пакой 219 а
Няўжынская Анжаліка Міхайлаўна – галоўны спецыяліст 53-62-05, каб.219 а


Аддзел фінансаў

Зубарава Вольга Пятроўна - начальнік аддзела
53-56-85, пакой 319
Кузікава Вольга Пятроўна – намеснік начальніка аддзела
53-56-85, пакой 321


ІНФАРМАЦЫЯ
аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца
 Галоўным статыстычным ўпраўленнем Гомельскай вобласці  па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія здзяйсняюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

Найменне администра-
цыйнай
працэдуры

Структур-
нае
падраздзяленне
(камісія), да кампетэнцыі якога ставіцца ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы
і (або)
звесткі,
падаваныя
грамадзянінам
для ажыццяўлення администра-
цыйнай
працэдуры*

Памер
платы,
спаганяемай
пры
ажыццяўленні
адміністрацыйнай
працэдуры

Максімаль-
ны
тэрмін
ажыццяўлення адміністрацыйнай
працэдуры

Тэрмін
дзеяння
даведкі,
іншага
дакумента
(рашэння), выдаваных
(прыманага)
пры
ажыццяўленні адміністрацыйнай
працэдуры

1

2

3

4

5

6

ЧАСТКА 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1. Прыняцце рашэння**: 

1.1.5. аб пастаноўцы на улік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб занясенні змен у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб ўключэнні ў асобныя спісы ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аб падзеле (аб'яднанні) чэргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга чальца яго сям'і


Камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца

пакой 403 тэл. 8(0232)53-51-29 Астапенка В.С.

пакой 420
тэл. 53-64-09
Шынгірэй А.С.)

заява


     
пашпарты або іншыя
дакументы, якія сведчаць асобу
ўсіх паўналетніх
грамадзян,
сведчанні аб
нараджэнні непаўналетніх дзяцей,
якія прымаюцца на ўлік
грамадзян, якія маюць патрэбу ў
паляпшэнні жыллёвых
умоў
і (або) якія знаходзіліся
на такім уліку, – пры пастаноўцы на улік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, занясенні змен у склад сям'і (у выпадку павеличэння складу сям'і), з якім грамадзянін складаецца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, уключэнні ў асобныя спіскі уліку рамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў,падзеле (аб'яднанні) чэргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга чальца яго сям'і 


пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, што застаюцца складацца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў пасля памяншэння складу сям'і, - пры занясенні змен у склад сям'і, з якім грамадзянін складаецца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ўпаляпшэнні жыллёвых умоў (у выпадку памяншэння складу сям'і) дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае ці першачарговае падаванне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права


звесткі пра прыбытак і маёмасць кожнага чальца сям'і - пры прыняцці на ўлік грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў  (аднаўленні на ўліку) грамадзян, што маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх прыбытку і маёмасці
заключэнне медычна-кансультацыйнай камісіі пра наяўнасць у грамадзяніна захворванняў, паказаных у пераліку, вызначаным Міністэрствам аховы здароўя, пры наяўнасці якіх прызнаецца немагчымым яго сумеснае пражыванне з іншымі грамадзянамі ў адным пакоі ці аднапакаёвай кватэры, - пры прыняцці грамадзян на ўлік якія патрабуюць у паляпшэнні жыллёвых умоў па падставе, прадугледжанай падпунктам 1.7 пункта 1 артыкулы 36 Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь


згода паўналетняга чальца сям'і, на якога вырабляецца пераафармленне чаргі

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. пра здыманне грамадзян з уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца пакой 403
тэл. 8(0232)53-51-29
Астапенка В.С.

пакой 420

тэл. 53-64-09 Шынгірэй А.С.)
    


заява, падпісаная грамадзянінам і паўналетнімі чальцамі яго сям'і, якія сумесна складаюцца на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

пашпарты ці іншыя дакументы,якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.231. аб накіраванні грамадзян, якія складаюцца на ўліку грамадзян, што маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і маюць права на атрыманне льготных крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) ці набыццё жылых памяшканняў, для заключэння дамоў купли-продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнай замове

Камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца


каб. 324,
тэл.8(0232)53-26-97)

заява


дакументы,
якія пацвярджаюць
наяўнасць права
(пазачарговага права)
на атрыманне
палёгкавага крэдыту на будаўніцтва
(рэканструкцыю)

ці набыццё
жылых памяшканняў

бясплатна

10 працоўных дзён пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю – у выпадку падачы заявы да прыёмкі жылой хаты ў эксплуатацыю

15 працоўных дзён з дня падачы заявы – у выпадку падачы заявы пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю

1 месяц

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1. пра стан на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца


каб. 324,
тэл.8(0232)53-26-97)

пашпарт ці іншы
дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

ЧАСТКА 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1.

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі пра перыяд працы, службы

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі пра памер заработнай платы (грашовага спажытку, штомесячнага грашовага забеспячэння)

Аддзел фінансаў

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Аддзел фінансаў

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу
лісток непрацаздольнасці даведка аб памеры заработнай платы-у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадастаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапаможнікаў сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і дапаможнікаў па часовай непрацаздольнасці

заява
   

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

даведка пра нараджэнне дзіцяці (за выключэннем асоб, якія ўсынавілі (удачарылі) дзіця ва ўзросце да 6 месяцаў, прызначаных апекунамі дзіцяці ва ўзросце да 6 месяцаў) – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь і рэгістрацыя яго нараджэння праведзена органам, рэгіструючым акты грамадзянскага стану, Рэспублікі Беларусь

свидетельство о
рождении ребенка –

пасведчанне пра нараджэнне дзіцяці, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне аднаго з бацькоў, усынавіцеля (удачарыцеля), апекуна дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці ў межах 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці, зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь (пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - для асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры наяўнасці такога пасведчання) і дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь, - для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства , якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь і (або) рэгістрацыя яго нараджэння праведзена кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў) выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца на ўсыноўленага (удачаронага) дзіцяці (усыноўленых (удачаронных) дзяцей), у дачыненні да якога (якіх) заяўнік звяртаецца за прызначэннем дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці) копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці (прадстаўляецца на ўсіх падапечных дзяцей) пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Камісія па прызначэнні дапамог

заява
   
пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу заключэнне ўрачэбна- кансультацыйнай камісіі выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу альбо пасведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў

Камісія па прызначэнні дапамог

заява
пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прытулак у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў) дакументы і (або) звесткі, якія пацвярджаюць фактычнае пражыванне дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь (за выключэннем асоб, якія працуюць у дыпламатычных прадстаўніцтвах і консульскіх установах Рэспублікі Беларусь), - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь і (або) Рэгістрацыя яго нараджэння праведзена кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы выпіска з рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей (прадстаўляецца па жаданні заяўніка) копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка- рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў
пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый-для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню, у зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах даведка аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіска (копія) з загаду аб прадастаўленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па догляду за дзецьмі) - для асоб, якія знаходзяцца ў такім адпачынку выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі маці (мачасе) у поўнай сям'і, аднаму з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцелю (удачарыцелю) дзіцяці - пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў (водпуску па доглядзе за дзецьмі) або прыпыненні прадпрымальніцкай, натарыяльнай, адвакацкай, рамеснай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў сувязі з доглядам за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (даведка аб неатрыманні дапамогі на дзяцей) - у выпадку змены месца выплаты дапамогі дакументы і (або) звесткі аб выбыцці дзіцяці з дома дзіцяці, прыёмнай сям'і, дзіцячага дома сямейнага тыпу, дзіцячага інтэрнатнага ўстановы, дома дзіцяці папраўчай калоніі - у выпадку, калі дзіця знаходзілася ў названых установах, прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу дакументы, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны, - для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія працуюць або ажыццяўляюць іншыя віды дзейнасці за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна не пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (не зарэгістраваных па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь)

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Па дзень дасягнення дзіцём уросту 3 год

2.91.  Прызначэнне
дапамогі сем’ям на дзяцей
ва ўзросце ад 3 да 18
гадоў у перыяд выхавання
дзіцяці ва ўзросце да  3
гадоў

Камісія па
прызначэнні
дапамог

заява
пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу
два пасведчанні аб нараджэнні:
адно на дзіця ва ўзросце да 3
гадоў і адно на дзіця ва ўзросце
ад 3 да 18 гадоў (для замежных
грамадзян і асоб без
грамадзянства, якім
прадастаўлены статус бежанца
або прытулак
у Рэспубліцы Беларусь, - пры
наяўнасці такіх сведчанняў)
даведка аб тым, што
грамадзянін з'яўляецца
навучэнцам, - прадстаўляецца
на адно дзіця ва ўзросце ад 3
да 18 гадоў, які навучаецца ва
ўстанове адукацыі (у тым ліку
дашкольнага)
выпіска з рашэння суда аб
усынаўленні (удачарэнні) - для
сем'яў, якія ўсынавілі
(удачарылі) дзяцей
(прадстаўляецца па жаданні
заяўніка)
копія рашэння мясцовага
выканаўчага і распарадчага
органа аб устанаўленні апекі
(папячыцельства) - для асоб,
прызначаных апекунамі
(папячыцелямі) дзіцяці
пасведчанне аб заключэнні
шлюбу - у выпадку, калі заяўнік
складаецца ў шлюбе
копія рашэння суда аб
скасаванні шлюбу або
пасведчанне аб скасаванні
шлюбу або іншы дакумент, які
пацвярджае катэгорыю
няпоўнай сям'і, - для няпоўных
сем'яў
выпіскі (копіі) з працоўных
кніжак бацькоў (усынавіцеляў
(удачарыцеляў), апекуноў) ці
іншыя дакументы, якія
пацвярджаюць іх занятасць , -
у выпадку неабходнасці
вызначэння месца прызначэння
дапамогі
даведка аб памеры дапамогі
на дзяцей і перыядзе яго
выплаты (даведка аб
неатрыманні дапамогі
на дзяцей) - у выпадку
змянення месца выплаты
дапамогі або прызначэння
дапамогі па доглядзе дзіцяці ва
ўзросце да 3 гадоў іншаму
сваяку або члену сям'і дзіцяці
(дзяцей), якія знаходзяцца
ў адпачынку па доглядзе дзіцяці
да дасягнення ім узросту 3
гадоў (водпуску па доглядзе
за дзецьмі) або прыпынілі
прадпрымальніцкую,
натарыяльную, адвакацкую,
рамесную дзейнасць, дзейнасць
10 дзён з дня
падачы заявы,
а ў выпадку запыту
дакументаў
і (альбо) звестак ад
іншых дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый –1
месяц
на тэрмін да даты
наступлення
абставін, якія
цягнуць за сабой
прыпыненне
выплаты дапамогі

па аказанні паслуг у сферы
аграэкатурызму ў сувязі
з доглядам дзіцяці ва ўзросце
да 3 гадоў і не з'яўляюцца
дзіцяці (дзецям) маці (мачахай)
або бацькам (айчымам)
у поўнай сям'і, бацькам
у няпоўнай сям'і, усынавіцелем(
удачарыцелем)
дакументы і (або) звесткі аб
выбыцці дзіцяці з установы
адукацыі з кругласутачным
рэжымам знаходжання,
установы сацыяльнага
абслугоўвання, які ажыццяўляе
стацыянарнае сацыяльнае
абслугоўванне, дзіцячага
інтэрнатнага ўстановы, дома
дзіцяці, прыёмнай сям'і,
дзіцячага дома сямейнага тыпу,
установы адукацыі, у якім дзіцяці
давалася дзяржаўнае
забеспячэнне, дома дзіцяці
папраўчай калоніі, установы
крымінальна-выканаўчай сістэмы
альбо аб вызваленні яго з-пад
варты - у выпадку, калі дзіця
знаходзілася ў названых
установах, прыёмнай сям'і,
дзіцячым доме сямейнага тыпу,
пад вартай

бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы,
а ў выпадку запыту
дакументаў
і (альбо) звестак ад
іншых дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый –1
месяц

на тэрмін да даты
наступлення
абставін, якія
цягнуць за сабой
прыпыненне
выплаты дапамогі

2.12. Прызначэнне
дапамогі на дзяцей
старэйшых за 3 гады
з асобных катэгорый сямей

Камісія па
прызначэнні
дапамог

заява
пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу
 пасведчанні пра нараджэнне
непаўналетніх дзяцей
(прадастаўляюцца на ўсіх
дзяцей) (для замежных
грамадзян і асоб без
грамадзянства, якім
прадастаўлены статус бежанца
ў Рэспубліцы Беларусь, – пры
наяўнасці такіх пасведчанняў)
выпіска з рашэння суда аб
усынаўленні (удачарэнні) - для
сем'яў, якія ўсынавілі
(удачарылі) дзяцей
(прадстаўляецца па жаданні
заяўніка)
копія рашэння мясцовага
выканаўчага і распарадчага
органа аб устанаўленні апекі
(папячыцельства) - для асоб,
прызначаных апекунамі
(папячыцелямі) дзіцяці
пасведчанне інваліда альбо
заключэнне медыка-
рэабілітацыйнай экспертнай
камісіі – для дзіця-інваліда ва
ўзросце да 18 гадоў
пасведчанне інваліда - для маці
(мачахі), бацькі (айчыма),
усынавіцеля (удачарыцеля),
апекуна (папячыцеля), якія
з'яўляюцца інвалідамі
даведка аб прызыве
на тэрміновую ваенную
службу – для сем'яў
ваеннаслужачых, якія
праходзяць тэрміновую ваенную
службу
даведка аб накіраванні
на альтэрнатыўную службу-для
сем'яў грамадзян, якія
праходзяць альтэрнатыўную
службу
пасведчанне аб заключэнні
шлюбу - у выпадку, калі заяўнік
складаецца ў шлюбе
копія рашэння суда аб
скасаванні шлюбу або
пасведчанне аб скасаванні
шлюбу або іншы дакумент, які
пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных
сем'яў
даведка аб тым, што
грамадзянін з'яўляецца
навучэнцам (прадстаўляецца
на ўсіх дзяцей, на дзяцей,
старэйшых за 14 гадоў
прадстаўляецца на дату
вызначэння права на дапамогу і
на пачатак навучальнага года)
выпіскі (копіі) з працоўных
кніжак бацькоў (усынавіцеляў
(удачарыцеляў), апекуноў) ці
іншыя дакументы, якія
пацвярджаюць іх занятасць
звесткі аб атрыманых даходах
за 6 месяцаў у агульнай
складанасці
ў каляндарным годзе,
папярэднім годзе звароту , - для
працаздольнага бацькі (айчыма)
у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў
у няпоўнай сям'і, усынавіцеля
(удачарыцеля), апекуна
(папячыцеля)
даведка аб памеры дапамогі
на дзяцей і перыядзе яго
выплаты (даведка аб
неатрыманні дапамогі
на дзяцей) - у выпадку змены
месца выплаты дапамогі
дакументы і (або) звесткі аб
выбыцці дзіцяці з установы
адукацыі з кругласутачным
рэжымам знаходжання,
установы сацыяльнага
абслугоўвання, які ажыццяўляе
стацыянарнае сацыяльнае
абслугоўванне, дзіцячага
інтэрнатнага ўстановы, дома
дзіцяці, прыёмнай сям'і,
дзіцячага дома сямейнага тыпу,
установы адукацыі, у якім дзіцяці
давалася дзяржаўнае
забеспячэнне, дома дзіцяці
папраўчай калоніі, установы
крымінальна-выканаўчай сістэмы
альбо аб вызваленні яго з-пад
варты - у выпадку, калі дзіця
знаходзілася ў названых
установах, прыёмнай сям'і,
дзіцячым доме сямейнага тыпу,
пад вартай

бясплатна

10 дзён з дня
падачы заявы,
а ў выпадку запыту
дакументаў
і (альбо) звестак ад
іншых дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый – 1
месяц

па 31 ліпеня альбо
па 31 снежня
каляндарнага года,
у якім была
прызначана
дапамога, альбо па
дзень дасягнення
дзіцем 16-, 18-
гадовага ўзросту

2.13.  Прызначэнне
дапамогі па часовай
непрацаздольнасці па
догляду за хворым дзіцем
ва ўзросце да 14 гадоў
(дзіцем-інвалідам ва
ўзросце да 18 гадоў)

Аддзел фінансаў

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня
звароту,
а ў выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый і (або)
атрымання
дадатковай
інфармацыі,
неабходнай для
прызначэння
дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін,
пазначаны ў лістку
непрацаздольнасці

2.14.  Прызначэнне
дапамогі па часовай
непрацаздольнасці па
догляду за хворым дзіцем
ва ўзросце да 3 гадоў
(дзіцем-інвалідам ва
ўзросце да 18 гадоў)
у выпадку хваробы маці
альбо іншай асобы, якая
фактычна даглядае дзіця

Аддзел фінансаў

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня
звароту,
а ў выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый і (або)
атрымання
дадатковай
інфармацыі,
неабходнай для
прызначэння
дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін,
пазначаны ў лістку
непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне
дапамогі па часовай
непрацаздольнасці па
догляду за дзіцем-
інвалідам ва ўзросце да 18
гадоў у выпадку яго
санаторна-курортнага
лячэння, медыцынскай
рэабілітацыі

Камісія па прызначэнню дапамогі

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня
звароту,
а ў выпадку запыту
дакументаў і (або)
звестак ад іншых
дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый і (або)
атрымання
дадатковай
інфармацыі,
неабходнай для
прызначэння
дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін,
пазначаны ў лістку
непрацаздольнасці

2.18.  Выдача даведкі пра
памер дапамогі на дзяцей
і перыяд яе выплаты

Аддзел фінансаў

пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня
звароту

бестэрмінова

2.19.  Выдача даведкі пра
выхад на працу, службу
да заканчэння адпачынку
па догляду за дзіцем ва
ўзросце да 3 гадоў
і прыпыненне выплаты
дапамогі

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

бясплатна

5 дзён з дня
звароту

бестэрмінова

2.20.Выдача даведкі пра
ўтрыманне аліментаў і іх
памеры

Аддзел фінансаў

пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня
звароту

бестэрмінова

2.24.  Выдача даведкі пра
адсутнасці забеспячэння
дзіцяці ў бягучым годзе
пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага
страхавання ў лагер
з кругласутачным
знаходжаннем

Камісія па
аздараўленні
і санаторна-
курортным лячэнні работнікаў

бясплатна

5 дзён з дня
звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы

бясплатна

5 дзён з дня
звароту

бестэрмінова

2.29.  Выдача даведкі пра
знаходжанне ў адпачынку
па догляду за дзіцем
да дасягнення ім узросту
3 гадоў

Аддзел фінансаў

пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу

бясплатна

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35.  Выплата дапамогі
на пахаванне

Аддзел фінансаў

заява асобы, якая ўзяла
на сябе арганізацыю пахавання
памерлага (загінуўшага)
пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу
заяўніка
даведка пра смерць –
у выпадку, калі смерць
зарэгістравана
ў Рэспубліцы Беларусь
пасведчанне пра смерць -
у выпадку, калі смерць
зарэгістравана за межамі
Рэспублікі Беларусь
пасведчанне пра нараджэнне
(пры яго наяўнасці) – у выпадку
смерці дзіцяці (дзяцей)
даведка пра тое, што памерлы
ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў
на дзень смерці з'яўляўся
навучэнцам – у выпадку смерці
асобы ва ўзросце ад 18 да 23
гадоў
працоўная кніжка і (або) іншыя
дакументы аб стажы працы
памерлага (пры іх наяўнасці) - У
выпадку смерці асобы, на якое
па дадзеных індывідуальнага
(персаніфікуе) уліку дзяржаўнае
сацыяльнае страхаванне
распаўсюджвалася менш за 10
гадоў

бясплатна

1 працоўны дзень
з дня падачы заявы,
а ў выпадку запыту
дакументаў
і (альбо) звестак ад
іншых дзяржаўных
органаў, іншых
арганізацый – 1
месяц

аднаразова

2.44. Выдача даведкі пра
невыдзяленне пуцёўкі
на дзяцей на санаторна-
курортнае лячэнне
і аздараўленне
ў бягучым годзе

Камісія па
аздараўленні
і санаторна-
курортным лячэнні
работнікаў

пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня
звароту

бестэрмінова

ЧАСТКА 18
АТРЫМАНЫЯ ПРЫБЫТКІ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (МЫТЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЯ НА ДАКУМЕНТАХ АБО ЛЕГАЛІЗАВАННЕ ДАКУМЕНТАЎ, АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

18.7. Выдача даведкі пра наяўнасць або пра адсутнасць выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў пра спагнанне з асобы запазычанасці па падатках, іншым абавязкам і абавязанням перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для рашэння пытання пра выйсце з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

Отдел финансов

заява

пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення адмысловай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

6 месяцаў

18.8. Выдача даведкі пра выплату (утрыманне) падаходнага падатку
з фізічных асоб у мэтах пазбягання падвойнага падаткаабкладання

Аддзел фінансаў

заява


пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

бестэрмінова

18.13. Выдача даведкі пра
даходы, пра вылічаныя
і ўтрыманыя сумы
падаходнага падатку
з фізічных асоб

Аддзел фінансаў

пашпарт альбо іншы дакумент,
які можа засведчыць асобу

бясплатна

3 дні

бестэрмінова


* Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўсталяваным парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна.

Калі арыгінал дакумента, які пацвярджае занясенне платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, існуе толькі ў выглядзе электроннага дакумента, заяўніком можа быць прадстаўлена на папяровым носьбіце форма вонкавага ўяўлення гэтага дакумента, аформленая ў адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства (дадзенае патрабаванне не распаўсюджваецца на выпадкі занясення платы пасродкам выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы).

У выпадку занясення платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, пасродкам выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы і наяўнасці звестак пра гэта ў заяве зацікаўленага твару пра ажыццяўленне адпаведнай адміністрацыйнай працэдуры з указаннем нумара плацяжу ўяўлення дакумента, які пацвярджае занясенне платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, не патрабуецца.

Факт занясення платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, пасродкам выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы пацвярджаецца наяўнасцю ў аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэме адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы інфармацыі пра занясенне платы.

** Пункты ў сапраўдным пераліку пазначаюцца некалькімі арабскімі лічбамі, падзеленымі кропкамі. Лічбы да кропкі пазначаюць нумар часткі, а пасля кропкі – парадкавы нумар у межах часткі.Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
246050, Гомель, праспект Леніна, 6
gomel@belstat.gov.by
www.instagram.com/gomel.belstat.by t.me/GomelGSU