Палажэнне аб Галоўным статыстычным ўпраўленні Гомельскай вобласці

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.  Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Гомельскай вобласці (далей – Галоўнае ўпраўленне) з'яўляецца тэрытарыяльным органам дзяржаўнай статыстыкі, ажыццяўляе рэгуляванне і кіраванне дзяржаўнай статыстыкай у Гомельскай вобласці.

Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца дзяржаўным органам, падпарадкаваным непасрэдна Нацыянальнаму статыстычнаму камітэту Рэспублікі Беларусь (далей-Белстат).

2. Галоўнае ўпраўленне ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, законамі, актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным стандартам Рэспублікі Беларусь СТБ ISO 9001-2015 «сістэмы менеджменту якасці. Патрабаванні», ацверджаным пастановай Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 58, іншымі актамі заканадаўства, загадамі, указаннямі Белстата, дакументамі сістэмы менеджменту якасці органаў дзяржаўнай статыстыкі (далей - СМЯ), сапраўдным палажэннем і незалежна пры ажыццяўленні дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці.

3.  Галоўнае ўпраўленне з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае бягучы (разліковы) рахунак і іншыя рахункі ў банках, друк і бланкі з малюнкам Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і са сваім найменнем.

4. У  структуру  Галоўнага ўпраўлення  ўваходзяць  аддзелы  статыстыкі  ў  раёнах.

5.  Фінансаванне дзейнасці Галоўнага ўпраўлення ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам.

6.  Маёмасць   Галоўнага ўпраўлення  знаходзіцца   ва   ўласнасці   Рэспублікі Беларусь і замацавана за ім на праве аператыўнага кіравання.

ГЛАВА 2

АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ, ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ
ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

7.     Асноўнымі задачамі Галоўнага ўпраўлення з'яўляюцца:

7.1. ажыццяўленне дзяржаўнай статыстычнай дзейнасці з выкананнем прынцыпаў дзяржаўнай статыстыкі;

7.2. задавальненне патрэбы грамадства, дзяржавы і міжнароднай супольнасці ў афіцыйнай статыстычнай інфармацыі.

8.     Галоўнае ўпраўленне мае права:

8.1. атрымліваць на бязвыплатнай аснове ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый інфармацыю, у тым ліку адміністрацыйныя даныя, неабходную для арганізацыі і правядзенні дзяржаўных статыстычных назіранняў, фармаванні афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.2. атрымліваць у парадку, усталяваным заканадаўствам, звесткі з Адзінага дзяржаўнага рэгістра юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, іншых рэгістраў (рэестраў), баз (банкаў) дадзеных, вядзенне якіх ажыццяўляецца дзяржаўнымі органамі, іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, а пры правядзенні праверак таксама з баз (банкаў) даных правяраемых суб'ектаў;

8.3. фармаваць і весці статыстычны рэгістр;

8.4. атрымліваць на бязвыплатнай аснове, калі іншае не ўсталявана заканадаўствам, ад рэспандэнтаў першасныя статыстычныя дадзеныя, у тым ліку інфармацыю, распаўсюд і (або) падаванне якой абмежавана, у аб'ёме і тэрміны, паказаныя ў формах дзяржаўных статыстычных назіранняў;
8.4.збіраць, апрацоўваць, захоўваць персанальныя даныя фізічных асоб, атрымліваць персанальныя даныя фізічных асоб ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, а таксама выкарыстоўваць такія даныя без пісьмовай згоды фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;
8.5. атрымліваць у парадку, усталяваным Белстатам, ад дзяржаўных арганізацый, упаўнаважаных на вядзенне дзяржаўнай статыстыкі, на бязвыплатнай аснове першасныя  статыстычныя дадзеныя і афіцыйную статыстычную інфармацыю па праведзеных нецентрализованных дзяржаўных статыстычных назіраннях;

8.6. правяраць пэўнасць першасных статыстычных дадзеных шляхам супастаўлення іх з дадзенымі першасных уліковых і іншых дакументаў, наведваць з гэтай мэтай тэрыторыю і памяшканні (акрамя жылых) дзяржаўных органаў, іншых арганізацый (за выключэннем арганізацый, якія ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь карыстаюцца дыпламатычным імунітэтам), іх адасобленых падраздзяленняў, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў;

8.7. атрымліваць ад рэспандэнтаў неабходныя растлумачэнні і матэрыялы ў выпадку выяўлення скажэнняў у дадзеных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці;

8.8. даваць рэспандэнту абавязковыя для выканання ўказання пра ліквідаванне выяўленых скажэнняў у дадзеных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці і ўносіць адпаведныя змены ў афіцыйную статыстычную інфармацыю;

8.9. прымаць у межах сваёй кампетэнцыі рашэнні, абавязковыя для выканання рэспандэнтамі, у тым ліку змяняць рэспандэнтам парадак прадстаўлення першасных статыстычных даных;

8.10. даваць растлумачэнні аб арганізацыі і вядзенні дзяржаўнай статыстыкі ў Гомельскай вобласці, аб выкарыстанні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі ў Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі, каментаваць няправільнае выкарыстанне або трактоўку афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

8.11. прыцягваць у парадку, усталяваным заканадаўствам, юрыдычных і фізічных асоб для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў;

8.12. ажыццяўляць супрацоўніцтва са статыстычнымі органамі замежных дзяржаў і міжнароднымі арганізацыямі ў галіне статыстыкі;

8.13. распаўсюджваць на платнай аснове, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўствам, афіцыйную статыстычную інфармацыю і аказваць іншыя інфармацыйныя паслугі праз дзяржаўныя арганізацыі, падпарадкаваныя Белстату;

8.14. карыстацца іншымі правамі, прадугледжанымі заканадаўствам.

9.     Галоўнае ўпраўленне, у адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі, абавязана:

9.1.ва ўсталяваным парадку ўносіць у Белстат прапановы па ўдасканаленні афіцыйнай статыстычнай метадалогіі для арганізацыі і правядзенні цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў і пабудовы сістэмы нацыянальных рахункаў, фармаванні афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.2. прымаць удзел у распрацоўцы праектаў стратэгіі развіцця дзяржаўнай статыстыкі і праграмы статыстычных работ;

9.3. арганізоўваць і праводзіць цэнтралізаваныя дзяржаўныя статыстычныя назіранні;

9.4. забяспечваць рэспандэнтаў на бязвыплатнай аснове бланкамі формаў цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў, указаннямі па іх запаўненні ў колькасці, неабходным для іх прадстаўлення падавання на папяровым носьбіце ў адрасы, названыя паказаныя ў гэтых формах, і (або) прадастаўляць даваць рэспандэнтам доступ да спецыялізаванага праграмнага забеспячэння для складання і падавання формаў цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў у выглядзе электроннага дакумента;

9.5. ажыццяўляць метадалагічнае кіраўніцтва арганізацыяй і правядзеннем цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў;

9.6. забяспечваць канфідэнцыяльнасць першасных статыстычных дадзеных і іх выкарыстанне ў мэтах выканання задач дзяржаўнай статыстыкі;


9.6.1 фарміраваць афіцыйную статыстычную інфармацыю;

9.7. прадстаўляць афіцыйную статыстычную інфармацыю мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, Саветам дэпутатаў, тэрытарыяльным органам дзяржаўнага кіравання Гомельскай вобласці, а таксама распаўсюджваць афіцыйную статыстычную інфармацыю іншым карыстачам у парадку, усталяваным заканадаўствам;

9.8. забяспечваць роўны доступ карыстальнікаў да афіцыйнай статыстычнай інфармацыі і метадалогіі яе фармавання;

9.9. забяспечваць вядзенне баз (банкаў) дадзеных афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

9.10. забяспечваць функцыянаванне інфармацыйных сістэм, якія выкарыстоўваных у органах дзяржаўнай статыстыкі;

9.11. забяспечваць захаванасць інфармацыі, распаўсюд і (або) падаванне якой абмежавана;

9.12. ва ўсталяваным парадку разглядаць звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама юрыдычных асоб па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Галоўнага ўпраўлення;

9.13. забяспечваць мабілізацыйную падрыхтоўку Галоўнага ўпраўлення, а таксама кантроль і каардынацыю дзейнасці аддзелаў статыстыкі ў раёнах па іх мабілізацыйнай падрыхтоўцы;
9.131. ажыццяўляць дзяржаўную статыстычную дзейнасць у дпаведнасці з патрабаваннямі дакументаў СМЯ;
9.14. выконваць іншыя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам.


 

ГЛАВА 3

ОРГАНЫ КІРАВАННЯ ГАЛОЎНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ

10. Галоўнае ўпраўленне ўзначальвае начальнік, які назначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады Старшынёй Белстата.

11. Начальнік Галоўнага ўпраўлення падпарадкоўваецца Старшыні Белстата.

12. Начальнік Галоўнага ўпраўлення мае двух намеснікаў, у тым ліку аднаго першага.

Намеснікі начальніка Галоўнага ўпраўлення прызначаюцца на пасады і вызваляюцца ад пасад Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

13. Начальнік Галоўнага ўпраўлення:

13.1. кіруе дзейнасцю Галоўнага ўпраўлення і нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на Галоўнае ўпраўленне задач;

13.2. зацвярджае структуру і штатны расклад Галоўнага ўпраўлення ў межах устаноўленай агульнай колькасці работнікаў Галоўнага ўпраўлення і фонду аплаты іх працы ў парадку, якi вызначаецца Белстатом;
13.3. размяркоўвае абавязкі паміж намеснікамі начальніка Галоўнага ўпраўлення, вызначае паўнамоцтвы кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення;

13.4. сцвярджае палажэнні пра структурныя падраздзяленні Галоўнага ўпраўлення;

13.5. выключаны;


13.6. прымае на работу і звальняе работнiкаў Галоўнага ўпраўлення ў адпаведнасці з заканадаўствам;

13.7. арганізоўвае падрыхтоўку, перападрыхтоўку, падвышэнне кваліфікацыі работнiкаў Галоўнага ўпраўлення;

13.8. ва ўсталяваным парадку ўносіць у Белстат прадстаўленні да ўзнагароджання дзяржаўнымі ўзнагародамі, прысваення ганаровых званняў і ўжывання іншых формаў заахвочвання да працаўнікоў Галоўнага ўпраўлення;

13.9. рэалізуе ў адпаведнасці з заканадаўствам, у межах сваёй кампетэнцыі, права на валоданне, карыстанне і распараджэнне дзяржаўнай маёмасцю, якія адносяцца да рэспубліканскай уласнасці;

13.10. дзейнічае без даверанасці ад імя Галоўнага ўпраўлення, прадстаўляе яго інтарэсы ў адпаведнасці з сапраўдным Палажэннем, у парадку, усталяваным заканадаўствам, распараджаецца сродкамі і маёмасцю Галоўнага ўпраўлення, адкрывае рахункі ў банках, складае дамовы ў межах сваёй кампетэнцыі;

13.11. ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўствам.

14. У Галоўным ўпраўленні ствараецца калегія, у склад якой уваходзяць начальнік Галоўнага ўпраўлення (старшыня калегіі), яго намеснікі, кіраўнікі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення.

Колькасць і персанальны склад калегіі сцвярджаюцца Старшынёй Белстата па прадстаўленні начальніка Галоўнага ўпраўлення.

Паседжанні калегіі праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей аднаго разу ў месяц. У адсутнасць начальніка Галоўнага ўпраўлення паседжанне калегіі праводзіцца яго першым намеснікам.

Паседжанне калегіі лічыцца правамоцным, калі на ім прысутнічае не меней дзвюх трацін чальцоў калегіі.

Рашэнні калегіі прымаюцца простай большасцю галасоў яе чальцоў, якія прысутнічаюць на паседжанні, і афармляюцца пратаколамі. У выпадку роўнасці галасоў прынятым лічыцца рашэнне, за якое прагаласаваў старшынствуючы.

Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
246050, Гомель, праспект Леніна, 6
gomel@belstat.gov.by
www.instagram.com/gomel.belstat.by t.me/GomelGSU