Задачы і функцыі аддзела арганізацыйна-кадравай і правовой работы

Задачы

 • арганізацыя і правядзенне дзяржаўнай кадравай палітыкі, накіраванай на камплектаванне Галоўнага ўпраўлення кваліфікаванымі адмыслоўцамі;
 • падбор, расстаноўка кадраў у адпаведнасці з іх прафесійнымі, дзелавымі і маральнымі якасцямі;
 • ажыццяўленне персанальнага ўліку працаўнікоў і забеспячэнне праходжання дзяржаўнай службы;
 • арганізацыя работы па перападрыхтоўцы і падвышэнню кваліфікацыі працаўнікоў;
 • арганізацыя работы з кадрамі ў адпаведнасці з кадравым рэестрам Галоўнага ўпраўлення;
 • фармаванне рэзерву кадраў;
 • забеспячэнне ва ўсталяваным парадку справаводства ў аддзеле;
 • забеспячэнне ў адпаведнасці з усталяваным парадкам вядзення прыёму, рэгістрацыі, сістэматызацыі, захоўванні і выкарыстанні дакументаў архіўнага фонду Галоўнага ўпраўлення;
 • вядзенне ўліку лакальных нарматыўных прававых актаў, прынятых (выдадзеных) Галоўным ўпраўленнем;
 • прававое забеспячэнне дзейнасці Галоўнага ўпраўлення;
 • удзел у рашэнні прававых пытанняў Галоўнага ўпраўлення;
 • забеспячэнне законнасці ў дзейнасці Галоўнага ўпраўлення;
 • абарона маёмасных правоў і законных інтарэсаў Галоўнага ўпраўлення;
 • забеспячэнне адпаведнасці заканадаўству лакальных нарматыўных прававых актаў, якія выдаюцца ў Галоўным ўпраўленні, а ў выпадку выдання дадзеных актаў, што супярэчаць заканадаўству, прыняцце мер па іх адмене ва ўсталяваным парадку;
 • прававое кансультаванне службовых асоб Галоўнага ўпраўлення па ўжыванні нарматыўных прававых актаў па асноўных кірунках яго дзейнасці;
 • прадстаўленне інтарэсаў Галоўнага ўпраўлення ў судах і іншых дзяржаўных органах (арганізацыях) па прававых пытаннях.

Функцыі

 • вывучае і аналізуе сумесна з кіраўнікамі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення наяўны кадравы патэнцыял, прафесійныя, дзелавыя і асобасныя якасці працаўнікоў у мэтах больш эфектыўнага выкарыстання персанала ў адпаведнасці з яго кваліфікацыяй;
 • забяспечвае праходжанне дзяржаўнай службы ў адпаведнасці з прафесіяй, адмысловасцю і кваліфікацыяй дзяржаўнага службоўца з улікам патрабаванняў Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь» і заканадаўства аб працы;
 • забяспечвае правядзенне кваліфікацыйнага іспыту для асоб, упершыню паступаючых на дзяржаўную службу;
 • распрацоўвае кадравы рэестр Галоўнага ўпраўлення;
 • афармляе загады начальніка Галоўнага ўпраўлення пра прызначэнне (прыём), звальненне, перавод і перасоўванне працаўнікоў, вядзе работу па заключэнню кантрактаў (працоўных дамоў) з працаўнікамі, іх падаўжэнню, занясенню змен і дадаткаў у адпаведнасці з заканадаўствам;
 • афармляе і прымае абавязанні ад дзяржаўных службовых асоб па выкананні абмежаванняў, усталяваных артыкулам 17 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб барацьбе з карупцыяй» і Законам Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь»;
 • ажыццяўляе персаніфікаваны ўлік працаўнікоў Галоўнага ўпраўлення, падае справаздачы ў органы сацыяльнай абароны насельніцтва;
 • вядзе ўсталяваную справаздачнасць па ўліку асабовага склада і работы з кадрамі;
 • ажыццяўляе афармленне, выдачу, замену, улік службовых пасведчанняў у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 сакавіка 2008 г. № 159 «Аб параду выдачы і выкарыстання службовых пасведчанняў»;
 • ажыццяўляе прыём дэкларацый аб прыбытках і маёмасці, іх улік, захоўванне і арганізуе праверку;
 • удзельнічае ў распрацоўцы і ўдасканаленні арганізацыйнай структуры, штатнага раскладу Галоўнага ўпраўлення;
 • сумесна з кіраўнікамі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення арганізуе падвышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку дзяржаўных службоўцаў;
 • сумесна з кіраўнікамі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення ажыццяўляе падбор кандыдатаў з ліку найболей перспектыўных працаўнікоў для паступлення ў Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь;
 • сумесна з кіраўнікамі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення ўносіць прапановы па фармаванні рэзерву кадраў для вылучэння на пасады, якія ўваходзяць у кадравы рэестр Белстата і Галоўнага ўпраўлення, перспектыўнага кадравага рэзерву, па яго выкарыстанні, арганізуе работу з рэзервам, уключаючы правядзенне псіхалагічнага камп'ютэрнага тэставання;
 • арганізуе работу па прысваенні класаў;
 • ажыццяўляе падлік стажу працы па адмысловасці (у галіне) працаўнікам Галоўнага ўпраўлення, для падвышэння тарыфных ставак і акладаў працаўнікоў, за стаж працы па адмысловасці (у галіне), стажу дзяржаўнай службы, для  ўсталявання надбаўкі за выслугу гадоў;
 • забяспечвае правядзенне атэстацыі працаўнікоў Галоўнага ўпраўлення; акрамя таго, пры правядзенні атэстацыі дзяржаўных службоўцаў выкарыстоўвае камп'ютэрнае тэставанне;
 • ажыццяўляе персанальны і вайсковы ўлік працаўнікоў, вядзенне асабістых спраў працаўнікоў, выдае даведкі пра працоўную дзейнасць і іншыя;
 • ажыццяўляе адміністрацыйныя працэдуры ў адпаведнасці з кампетэнцыяй аддзела;
 • падрыхтоўвае дакументы, неабходныя для прызначэння пенсій, дапаможнікаў, а таксама для прадстаўлення працаўнікоў да заахвочванняў і ўзнагароджанняў;
 • заказвае, афармляе, захоўвае і выдае працоўныя кніжкі, своечасова ўносіць у іх неабходныя запісы і змены;
 • па прапановах кіраўнікоў структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення складае графік працоўных адпачынкаў працаўнікоў і кантралюе ход яго выканання;
 • удзельнічае ў падрыхтоўцы матэрыялаў, інструкцый, даведак, справаздач, дакладаў і іншых дакументаў па кадравых пытаннях у адпаведнасці з указаннямі начальніка Галоўнага ўпраўлення і запытамі вышэйстаячых дзяржаўных органаў;
 • забяспечвае вядзенне кнігі заўваг і прапаноў;
 • падрыхтоўвае і ўносіць ва ўсталяваным парадку на разгляд калегіі Галоўнага ўпраўлення матэрыялы па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю аддзела;
 • ажыццяўляе кантроль за фармаваннем і афармленнем спраў, якія перадаюцца ў архіў, у справаводстве структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення;
 • забяспечвае адбор, парадкаванне, камплектаванне, выкарыстанне, захаванасць прыманых у архіў Галоўнага ўпраўлення дакументаў, у тым ліку скончаных справаводствам дакументаў практычнага прызначэння;
 • падрыхтоўвае і своечасова перадае на дзяржаўнае захоўванне што ўтвараюцца ў дзейнасці Галоўнага ўпраўлення дакументы архіўнага фонду;
 • сумесна з кіраўнікамі структурных падраздзяленняў Галоўнага ўпраўлення кантралюе выкананне правіл унутранага працоўнага распарадку;
 • прымае ўдзел у распрацоўцы прапаноў па ўдасканаленні сістэмы кіравання Галоўнага ўпраўлення;
 • сумесна з іншымі структурнымі падраздзяленнямі Галоўнага ўпраўлення ўдзельнічае ў разглядзе зваротаў (прапаноў, заяў, скарг) грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама юрыдычных асоб і прыняцці па такіх зваротах рашэнняў у межах кампетэнцыі Галоўнага ўпраўлення;
 • арганізуе прававое забеспячэнне работы Галоўнага ўпраўлення;
 • удзельнічае ў рабоце па падрыхтоўцы і выкарыстанню сістэмы лакальных нарматыўных прававых актаў Галоўнага ўпраўлення, рэгламентавальных узаемаадносіны падраздзяленняў;
 • ажыццяўляе праверку адпаведнасці заканадаўству прадстаўляных на подпіс начальніку Галоўнага ўпраўлення праектаў загадаў і іншых дакументаў прававога характару і візуе іх;
 • удзельнічае ў падрыхтоўцы, ажыццяўляе праверку адпаведнасці заканадаўству і візуе праекты нарматыўных прававых і іншых актаў;
 • уносіць прапановы пра змену дзейсных ці адмене фактычна страцілых сілу лакальных нарматыўных прававых актаў Галоўнага ўпраўлення;
 • удзельнічае ў распрацоўцы і ажыццяўленні мерапрыемстваў прававога характару, накіраваных на падвышэнне якасці работ, забеспячэнне заканадаўства аб працы, умацаванне працоўнай дысцыпліны, эканомію і рацыянальнае выкарыстанне матэрыяльных рэсурсаў, прадухіленне крадзяжоў і прыпісак, скарачэнне і папярэджанне невытворчых выдаткаў і страт, прыцягненне да адказнасці вінаватых у гэтым асоб;
 • абараняе маёмасныя і іншыя інтарэсы Галоўнага ўпраўлення пры разглядзе спрэчак па пазовах, прад'яўляных Галоўным ўпраўленнем або да Галоўнага ўпраўлення, удзельнічае ў падрыхтоўцы неабходных у сувязі з гэтым дакументаў;
 • прадстаўляе інтарэсы Галоўнага ўпраўлення ў дзяржаўных органах пры разглядзе прававых пытанняў;
 • сумесна з іншымі структурнымі падраздзяленнямі ўдзельнічае ў рабоце па падрыхтоўцы і заключэнню Галоўным ўпраўленнем дамоў, у тым ліку і з суб'ектамі прадпрымальніцкай дзейнасці, візуе праекты дамоў, уносіць прапановы пра забеспячэнне іх належнага выканання;
 • аналізуе практыку заключэння і выканання дамоў і падае начальніку Галоўнага ўпраўлення прапановы пра ліквідаванне выяўленых недахопаў;
 • праводзіць прэтэнзіцыйную і пазоўную работу, прадстаўляе ва ўсталяваным парадку інтарэсы Галоўнага упраўлення ў судах, іншых дзяржаўных органах пры разглядзе прававых пытанняў;
 • прадпрымае меры па ліквідаванні недахопаў у дзейнасці Галоўнага ўпраўлення, выяўленых пры разглядзе гаспадарчых спрэчак;
 • прымае ўдзел у разглядзе матэрыялаў па выніках праверак, рэвізій, інвентарызацый, дае пры неабходнасці прававыя заключэнні па фактах выяўленых парушэнняў;
 • арганізуе інфармаванне працаўнікоў арганізацыі пра змены заканадаўства Рэспублікі Беларусь;
 • дае кансультацыі па прававых пытаннях, якія ўзнікаюць у дзейнасці Галоўнага ўпраўлення;
 • пры выяўленні парушэнняў заканадаўства ў дзейнасці Галоўнага ўпраўлення дакладвае пра гэта  яго начальніку для прыняцця неабходных мер;
 • ажыццяўляе каардынацыю дзейнасці структурных падраздзяленняў па выпрацоўцы і ажыццяўленню мер па папярэджанні правапарушэнняў.

Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
246050, Гомель, праспект Леніна, 6
Эл. пошта: gomel@belstat.gov.by
ГСУ Гомельскай вобл. у
Instagram www.instagram.com/gomel.belstat.by і  Вконтакте vk.com/public202281141